η Γειτονιά

Πρωτοβουλία Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου _ logo

Η Πρωτοβουλία Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου δραστηριοποιείται από το 2013, πραγματοποιώντας διάφορες πολιτιστικές και συμμετοχικές δράσεις στο δημόσιο χώρο. Αποτελείται από ένα πολύμορφο κράμα ανθρώπων και  λειτουργεί με οριζόντιες οργανωτικές δομές. Σε καθημερινό επίπεδο αναζητά τρόπους με τους οποίους η Γειτονιά θα γίνει πιο ζωντανή και δημιουργική. Έτσι, συνδυάζει την συλλογική γνώση της κοινότητας και αξιοποιεί τις ικανότητες του τοπικού δημιουργικού κεφαλαίου της Γειτονιάς. Ακολουθώντας συγκεκριμένα και μεθοδολογικά βήματα επιχειρεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της ταυτότητας της Γειτονιάς και στην εμπέδωση μιας περισσότερο συμμετοχικής κουλτούρας. Αυτό το πλαίσιο έχει ως επίκεντρο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής που μέσα από την συμμετοχή, την αυτοοργάνωση και την πολιτιστική έκφραση, στοχεύει στην σύνδεση των κατοίκων με την Γειτονιά και τα λεγόμενα αστικά κοινά.

This slideshow requires JavaScript.